Selecteer een pagina

Auteur van een website

 

Regel overdracht auteurs rechten van een website. Opdrachtgevers weten vaak niet dat de websitebouwers die zij inhuren de auteur is en daarmee ook de auteursrechten heeft. Hiervoor kan de opdrachtgever een licentie kopen van de websitebouwer. Dit moet wel worden aangeven bij FO, hierdoor worden conflicten voorkomen.

Wat is een hostingcontract?

 

Ga zelf het hostingcontract aan voor de website, lift niet mee op de hosting van de bouwer. En maak backups. Zo houd je controle mocht het misgaan. Wees bedacht op worst case scenario’s waarin een rancuneuze websitebouwer je de toegang tot de server ontzegt. Weg code! Als die voet bij stuk houdt, moet je of je verlies nemen of een  starten voor toegang tot de code. De kosten daarvan zullen niet altijd opwegen tegen de baten.

Bij content marketing draait het allemaal om het verspreiden van waardevolle, relevante content voor de doelgroep, die hem beïnvloedt in zijn keuze/ aankoopproces. Vaak gebeurt dit door bijvoorbeeld een whitepaper of ander kennisdocument op de site te plaatsen en deze als basis te gebruiken voor detailcontent, zoals blogs, infographics of social media berichten. Deze content wordt verspreid via verschillende kanalen, zoals social media of nieuwsbrieven, maar dit heeft eigenlijk altijd hetzelfde doel: mensen triggeren om naar de website door te klikken. In de content wordt meestal een link opgenomen naar de website, waar bijvoorbeeld de volledige blog gelezen kan worden en het gehele kennisdocument gedownload kan worden.

Auteursrecht: vermogensrechten

Vermogensrechten zijn rechten van financiele  aard. Ze stellen de auteur van een creatie in staat om inkomsten te putten uit de exploitatie van het werk, meestal op basis van een licentieverlening of uit de verkoop van het vermogensdeel van het auteursrecht.

Deze vermogensrechten zijn dus overdraagbaar. Mits toestemming van de auteur en eventueel tegen betaling van een vergoeding. 

De inkomsten uit de exploitatie van auteursrechten worden beschouwd als roerend inkomen en vallen onder een voordelig belastingsstelsel.

rechten
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Copyright: Internationale geldigheid

Wat betreft het internationale aspect, volgen hieronder enkele belangrijke punten:

-de originele creatie beschikt over een automatisch recht, het auteursrecht, enkel en alleen ten gevolge van het feit dat de creatie bestaat (als het werk origineel is, ontstaat het auteursrecht van de auteur bij de creatie ervan, zonder enige verdere formaliteit);

-het auteursrecht wordt erkend door de Berner Conventie in 164 landen. Als de aanvrager over dit recht beschikt in een van de ondertekenende landen, beschikt hij er tegelijkertijd over in alle overige landen om dit recht te doen gelden, met name in geval van imitatie;

-bijgevolg en naast het theoretische aspect van het auteursrecht, is er de praktijk. Het doel van de deponering is het AANTONEN van het recht aan de hand van een onbetwistbare registratie, waardoor de auteur een verband kan scheppen tussen zijn creatie en de creatiedatum. Dit wordt een bewijs van oorspronkelijkheid genoemd en is fundamenteel om in het bijzonder het auteursrecht te doen gelden.

auteur
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Mandy van den Broek

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Je bent met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Pin It on Pinterest

Share This