Selecteer een pagina

Hoe heb je succes met jouw innovatie proces?

Dit blog staat vol tips over hoe jij jouw innovatie proces kan laten excelleren door rekening te houden met risicomanagement. Op deze manier wordt risicomanagement succes management! Dat levert natuurlijk tal van voordelen op! De tips zijn toepasbaar op zowel midden en kleine ondernemingen als grote bedrijven. 

Innovatie en risico’s staan niet los van elkaar. In de huidige wereld die snel verandert moeten bedrijven in staat zijn om in te spelen op de veranderingen in de omgeving. We noemen dit tegenwoordig ook wel de VUCA wereld; Volantile, Uncertain, Complex and Ambigue. Daarnaast zijn zowel risicomanagementen innovatie vaak een abstract begrip. Wat voor de 1 een innovatief idee kan zijn is voor de ander wellicht overbodige luxe.

De begrippen kunnen ook tegenstrijdig voelen. Innovatie is de levensader van een onderneming, maar risico is een fundamenteel gevaar. Deze contradictie zorgt ervoor dat bij het opstellen van de innovatie strategie is het goed om na te denken wat de risicoperceptie is  bij een innovatie project is. Het is goed om tijdens het opstellen van de strategie rekening te houden met meerdere scenario’s.

innovatie proces

Bedrijven die willen groeien hebben vaak te maken met innovaties als kritische factor waarbij het niet ondenkbaar is dat innovaties mislukken. Dit maakt het onderzoek naar het effectief aanpakken van innovatieve projecten erg interessant. Innovatie projecten met een grote kans van slagen voldoen aan de volgende drie criteria:

 • Projecten zijn afgerond binnen de gesteld tijdlijn
 • De uitkomsten en voordelen die vereist werden door de organisatie en haar stakeholders wordt geleverd. 
 • Project is binnen het financiële budget gebleven.
innovatie succes 1

Wat is innovatie eigenlijk?

Innovatie kunnen we volgens Rogers en Shoemaker (in Flikkema & Jansen, 2004) beschrijven als het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen. Andere wetenschappers (onder anderen Van der Aa & Elfring in Flikkema & Jansen, 2004) gaan meer uit van de ontwikkeling van de drie bovengenoemde processen zelf dan van de technologieën.

Maar wat is innovatie nog meer? Het kan voor een organisatie worden gezien als een doel om te bereiken, om hiermee een goede naam te verwerven en concurrentievoordelen te behalen. Kleinknecht (in Flikkema & Jansen, 2004) ziet innovatie meer als een middel dat moet leiden tot een verhoogde productiviteit. Erhardt (in Flikkema & Jansen, 2004:14) vindt in zijn onderzoek dat innovatie, mits op een goede manier gefaciliteerd, een voorspeller is van een snelgroeiende onderneming.

 

Wil je meer lezen over innovatie? Lees dan het kleine innovatieboekje!

innovatie succes 2

Innovatie is een voorwaarde om duurzaam te produceren

Innovatie wordt in de huidige maatschappij gezien als voorwaarde om met de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO) mee te kunnen komen. Door de druk op het klimaat is er constant een druk om te innoveren op gebied van productontwikkeling en verpakkingsmaterialen. Ook is er een druk vanuit de concurrentie om steeds voorop te lopen met innovaties voor te blijven. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vraagt om continu te innoveren waarbij rekening gehouden wordt met disruptieve innovatie, een innovatie vorm die hele bedrijfstakken weet te ontwrichten. Denk hierbij aan de introductie van de Iphone.

innovatie succes 3

Welke risico’s kennen we bij innovatie?

 Bij innovatie kunnen we externe factoren aan het project koppelen om te kijken of een project succesvol is of niet. Dit betekent dat er een aantal succes factoren zijn die niet gecontroleerd worden in het project. Dit zijn de zogenaamde systeemrisico’s die betrekking hebben op alle bedrijven zoals markconcurrentievermogen, regelgeving of economische factoren. Er zijn een aantal externe risico’s te benoemen die een grote invloed kunnen zijn op het project:

 

 • Vraag – De vraag naar de producten kan fluctueren;
 • Economisch – De economie die zich door bijvoorbeeld een crisis anders gedraagt;
 • Markt – De markt die zich anders gaat gedragen.
 • Informatie – Gebrek aan informatie kan leiden tot risico’s;
 • Merknaam – De gekozen merknaam leidt niet tot het gewenste effect;
 • Buitengewone situaties – Tijdens het proces of marktintroducties kunnen bijzondere situaties ontstaan.
 • Concurrentiedruk – Het risico dat wordt geconfronteerd met een hoger dan verwachte concurrentiedruk.
 • Handelsmerk- of copyrightproblemen – Het risico dat voortvloeit uit handelsmerk- of copyrightproblemen.
 • EU- en nationale regelgeving – Veranderende wet- / regelgeving kan leiden tot risico’s.
innovatie succes 4

De meest dominante in het rijtje externe factoren

 1. “Risico van de vraag – Onduidelijke vraag naar het innovatieve product”;
 2. “Innovatie kosten – Directe innovatie kosten te hoog”;
 3. “Markt risico – Markt wordt al gedomineerd door gevestigde orde”

Er zijn al veel bedrijven die risicomanagement inbedden in het innovatie proces. Ze zijn zich ervan bewust dat de risico’s tijdens het proces het behalen van de bedrijfsdoelstellingen in gevaar kan brengen. Daarom pakken ze risicomanagement in alle facetten van de onderneming op en wordt het geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee het integratie proces.

Wil je meer lezen over hoe je de regie houdt over jouw proces? Klik dan hier.

 Ook voor bedrijven die risicomanagement geïntegreerd hebben is het innovatieproces niet gemakkelijk. Een mooi voorbeeld hiervan is de test van Domino’s pizza die in samenwerking met Ford een zelfrijdende bestelwagen is gaan ontwikkelen. Het was de bedoeling dat de bestelwagen zonder chauffeur de pizza bij de klant gaat krijgen. Dit project bleek een combinatie te zijn van risicomanagement en innovatie omdat ze iets nieuws proberen en daarnaast ook de missers in kaart brengen om van te leren.

innovatie proces 5
Om innovatieprojecten te laten slagen is het belangrijk dat er binnen de organisatie een ondersteunende organisatie cultuur is om op dergelijke manier risicomanagement te integreren. Ook leiderschapsbetrokkenheid en kennis van innovatie kansen en risico’s is belangrijk. Betrek risicomanagement dus bij de hele innovatiecyclus hiermee haal je het meeste effect. Als je het volledig wil integreren dan hou je rekening met risico’s bij het opstellen van de strategie rondom innovatie en tijdens de uitvoering van het project. Ook hier zien we de ‘ three lines of defense” om te beginnen met operationeel management, daarna risico en compliance en interne audits om de cirkel rond te maken.

Heb het met elkaar tijdens de start van het project ook over de ‘ risk appetite” zodat het voor iedereen duidelijk is welke risico’s wel of niet genomen moeten worden. Toets gedurende het project ook steeds af of de geïdentificeerde risico’s nog passen binnen de risicoperceptie. Het spreekt voor zich data de competentie van medewerkers op niveau moet zijn. Niet alleen ten aanzien van de innovatie maar ook bijvoorbeeld voor de interne auditoren. Als dit nieuw is binnen de organisatie dan zal er getraind moeten worden. Vergeet ook niet dat altijd de effectiviteit van risicomanagement gemonitord worden. Tijdens de tweede defensie linie moet het niet zo zijn dat bijvoorbeeld de kosten voor mitigeren van risico’s een gevaar gaan voren voor het behalen van de bedrijfsdoelen.

 Wil je meer lezen over het innovatie proces? Dan heb ik hier nog een leuke lees tip en hier nog eentje!

 

innovatie 7

Meten van innovatie

Het meten van innovatie is lastig. Het valt niet uit te drukken in numerieke waarden en kan bovendien stuiten op discussies over wat wel en nietonder innovatie verstaan wordt. Een subtiele verandering in het productieproces is namelijk niet vanzelfsprekend een innovatie. In de industriële sector worden innovatieindicatoren gebruikt, zoals de uitgaven aan Research & Development, het aantal patenten, het aankondigen van nieuwe producten en diensten in vaktijdschriften en het omzetaandeel van nieuwe producten en diensten (Flikkema & Janssen, 2004:317).

Innovatie 8

Conclusie

Het is van groot belang om risicomanagement al snel in te bedden in de organisatie. Het begint al bij het opstellen van de strategische plannen en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Basisvoorwaarde voor goed risicomanagement liggen in leiderschap en cultuur van de organisatie. Deze twee zaken zijn absoluut van voorwaardelijk belang om de implementatie van risicomanagement te laten slagen.

 Wat betreft risicomanagement en innovatie hebben we gezien dat naast de interne factoren ook de externe factoren van groot belang zijn. De belangrijkste factoren hebben we hierboven opgenoemd en hopelijk kun je hier jouw voordeel mee doen.

 Door risicomanagement vroegtijdig te integreren in de bedrijfsprocessen worden risico’s verminderd en de bedrijfsdoelstellingen niet in gevaar gebrachte.

 Wil je eens sparren over risicomanagement binnen innovatie processen? Aarzel dan niet om even contact op te nemen!