Selecteer een pagina

De zachte kant van risicomanagement; risicoperceptie

Iedereen denkt anders over risico. hoe individuele percepties de risicoanalyse en beslissingen beinvloeden.

Risicomanagers zijn opgeleid om risico’s te analyseren aan de hand van ernst en waarschijnlijkheid. Ernst is een maat voor hoe slecht de uitkomst zou kunnen zijn en Waarschijnlijkheid is hoe waarschijnlijk het zal zijn. Merk op dat we de huidige context van risico beperken tot een negatieve uitkomst, zoals lichamelijk letsel of financieel verlies. In bredere zin kan risico een positieve of een negatieve uitkomst hebben.

Hoezeer we ook proberen een kwantitatieve en objectieve benadering te gebruiken, de realiteit is dat we het vaak moeilijk vinden om in een team consensus te bereiken over het analyseren van risico’s (dwz het inschatten van het risiconiveau) en het evalueren van risico’s (dat wil zeggen als het risiconiveau hoger is of lager dan een drempel). Sommigen van ons zijn uiterst voorzichtig, anderen niet zozeer. Sommige richten zich uitsluitend op de uitkomst en stellen zich over het algemeen de ernstigste uitkomst voor elke mogelijke schade voor, terwijl andere gevoelig zijn voor het voorval.

Tijdens een experiment hebben we foto’s getoond van een veelvoorkomende activiteit gedurende 20 seconden en vragen het respondenten om deze te beoordelen als ‘hoog risico’ of ‘laag risico’. Je zult verstelt staan van de beoordelingen!

Bekijk de onderstaande afbeelding, waar rode balken voor elke foto het aantal reacties met een hoog risico aangeven en blauwe balken het aantal reacties met een laag risico aangeven. Grijze balken geven het aantal mensen weer dat gedurende de 20 seconden geen beoordeling kon invoeren.

?

Gevaarlijk of niet??

risicoperceptie overzicht

Er is veel onderzoek gedaan naar risicoperceptie en hoe sociale en culturele factoren onze houding ten aanzien van risico en onzekerheid bepalen. Uit onderzoek blijkt dat:

  1. Perceptie van risico verschilt per person;
  2. Beeldspraak en verhaal kunnen het gevoel van waarschijnlijkheid en impact vertekenen;
  3. Individuen zullen waarschijnlijk selectief met informatie omgaan op een manier die hun diepgewortelde overtuigingen eerder versterkt dan ondermijnt;
  4. Evaluaties van de risico-batenverhouding zijn beinvloedbaar;
  5. Als er intense emoties zijn, is de uitkomst waar de focus ligt;
  6. Organisatiecultuur beinvloedt groepspercepties en modereert individuele posities.

Hoe kunnen we deze inzichten gebruiken om ons risicobeheerproces beter te managen?

Het kan verleidelijk zijn om individuele verschillen als vooringenomenheid te behandelen en deze te proberen te onderdrukken door zowel openlijke als indirecte technieken. Wij zijn van mening dat diversiteit in individuele risicoperceptie een geweldige kans biedt voor een meer doordachte, rigoureuze aanpak. Het werkt echter alleen als we leren hoe we de kracht ervan kunnen benutten. We moeten een omgeving creƩren waarin uiteenlopende standpunten vrij kunnen worden besproken en geevalueerd om een wenselijkere en effectievere oplossing mogelijk te maken.

Risicomanagers moeten niet alleen bekwaam zijn in technische en regelgevende vereisten; ze moeten ook goede procesbegeleiders zijn die het beste uit elk teamlid kunnen halen. Op deze manier kunnen we een risicocultuur promoten die consistente en effectieve risicogebaseerde beslissingen in de hele organisatie aanstuurt.