Selecteer een pagina
Kaizen methode
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Wat is Kaizen?
Kaizen (Continu verbeteren) is een strategie waarbij alle medewerkers van alle niveaus proactief
samenwerken om een verbetering te realiseren in het productieproces. Het combineert de collectieve
talenten van een bedrijf om een krachtbron te creëren voor verbetering.

Wat is kaizen
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Het dubbele doel van Kaizen.

Kaizen is een gedeeltelijk actie plan en gedeeltelijk filosofie.

 • Als actie plan, Kaizen gaat over organiseren van bijeenkomsten die gefocust zijn op
  verbetering binnen bepaalde bedrijfsonderdelen/ afdelingen/ gebieden. Bij deze
  bijeenkomsten komen medewerkers van alle niveaus bijelkaar met extra nadruk op
  medewerkers van de ?vloer?.
 • Als filosofie, Kaizen gaat over het bouwen van een cultuur waarbij alle employees actief
  betrokken zijn in het doen van voorstellen en implementatie voor verbetering van de
  organisatie. In echte lean bedrijven is het een natuurlijke manier van denken geworden voor
  zowel managers als medewerkers.

Kaizen methode gaat goed met gestandaardiseerd werk, Taylorisme. Gestandaardiseerd werk heeft, op dit moment, de best practices voor processen en het doel van Kaizen is om deze processen te verbeteren.

Kaizen methode is deels een plan van aanpak en deels filosofie. Het consequent toepassen van Kaizen als actieplan ontwikkeld Kaizen als een filosofie.

Kaizen check
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Kaizen bijeenkomsten

Een typische Kaizen methode bijeenkomst gaat ongeveer op de volgende manier:

1. Stel doelen vast en geef, indien nodig, achtergrond informatie;
2. Review de huidige manier van werken en ontwikkel een verbeterplan;
3. Implementeer verbeteringen;
4. Review de verbeteringen, kijk waar er nog haperingen zijn en verbeter deze;
5. Rapporteer resultaten en stel follow-up acties vast.

Dit type van werken wordt ook wel vaak de PDCA cirkel genoemd. (Plan, Do, Check, Act). PDCA is
een wetenschappelijke aanpak om verbeteringen door te voeren:

 • Plan (Ontwikkel een hypothese)

 • Do (voer het experiment uit)

 • Check (evalueer de resultaten)

 • Actie (Verfijn het experiment of start een nieuwe cyclus)

Kaizen plan
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Kaizen filosofie

Het interessante aan Kaizen is dat het actieplan juist hetgeen is wat de filosofie ontwikkeld. Wanneer
Kaizen wordt gebruikt als een actieplan op een consistente en duurzame manier dan leren de
medewerkers om anders over hun werk na te denken. Oftewel, consistent toepassen van Kaizen als
een actieplan creëert een enorm lange termijn waarde aan de cultuur van de ondernemen. De
onderneming wordt op deze manier een echte lerende organisatie.

Test je leiderschapsstijl.

Klik op trainingen om meer informatie te krijgen over de training Kaizen of andere trainingen

Pin It on Pinterest

Share This