Selecteer een pagina

Implementatie risicomanagement

In het vakgebied risicomanagement zijn er een aantal methodes die gebruikt kunnen worden om
risico’s in kaart te brengen. Echter de systematiek omhelst veel meer dan alleen maar risico’s in kaart
brengen. Hierna volgen nog stappen die gerelateerd zijn aan de PDCA cyclus:

 • Plan

 • Do

 • Check

 • Act

implementatie risicomanagement 2

Organisatiestructuur

Als eerste:

Wat is een organisatiestructuur:

Een organisatiestructuur is de manier waarop alle taken en afdelingen binnen een organisatie zijn verdeeld en samenhangen.

Het geeft de verschillende afdelingen en bijbehorende verantwoordelijkheden weer en de functies van de personeelsleden die binnen die afdelingen werkzaam zijn.

organisatiestructuur

Om risicomanagement ofwel risicogestuurd werken te kunnen invoeren in een organisatie is het
noodzakelijk om te beschikken over de een organisatiestructuur en een cultuur welke geschikt is voor
risicogestuurd werken. Volgens van Staveren (2015) zijn er vijf voorwaarden van belang aan de
organisatie structuur:

 1. Rollen, taken en verantwoordelijkheden voor risicosturing zijn formeel afgesproken.
 2. Het omgaan met risico’s is formeel gedelegeerd naar die personen die dit als onderdeel van
  hun dagelijkse activiteiten doen.
 3. Het omgaan met risico’s in relatie tot de doelstellingen wordt formeel gerapporteerd aan
  leidinggevenden en toezichthouders.
 4. Er zijn formeel afspraken gemaakt om het werkproces van risicosturing aan te passen op
  basis van voortschrijdend inzicht.
 5. Er is formeel afgesproken dat de externe omgeving van de organisatie bij risicogestuurd
  werken wordt betrokken.
Organisatiestructuur voorbeeld

Organisatiecultuur

Als eerste:

Wat is een organisatiecultuur:

Een organisatiecultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatieen de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

organisatiecultuur

Niet alleen een organisatiestructuur draagt bij aan risicogestuurd werken maar zeker ook de cultuur
van een organisatie draagt hier in grote mate aan bij. Een sterke organisatiecultuur kan een krachtige
invloed uitoefenen, zowel positief als negatief. Cultuur kent twee niveaus: de achterliggende
waarden en vooronderstellingen en de zichtbare zaken en waarneembaar gedrag. Symbolen en
ceremonies zijn hier een goed voorbeeld van. Hiermee kunnen managers bedrijfscultuur vormen en
versterken.

Cultuur in een lerende organisatie

Risicogestuurd werken komt goed tot zijn recht in een lerende organisatie. Een van de belangrijkste
kenmerken van een lerende organisatie is een sterke organisatorische cultuur welke uitnodigt voor
verandering en aanpassing. Lerende organisaties kennen sterke, op aanpassing gerichte culturen die
de volgende voorwaarde bevatten aldus Daft (2016):

 1. Het geheel is waardevoller dan de delen, en grenzen zijn zo minimaal mogelijk.
 2. Gelijkheid is een belangrijke waarde.
 3. De cultuur nodigt uit tot het nemen van risico?s, verandering en verbetering.
Wat is organisatiecultuur

Binnen een lerende organisatie voelen mensen zich veilig en kan er op een open manier
gecommuniceerd. Hierdoor ontstaat er een organisatie die zich snel weet aan te passen in de huidige
VUCA wereld. De VUCA wereld is een wereld waarbij de veranderingen Volantile, Unexpected,
Complex en Ambigu zijn. Daar kunnen we anno 2020 niet meer om heen!

Laat hieronder eens een reactie achter wat je van dit blog vindt?

Populaire blogs:

 1. leidersschapsstijlen
 2. Kaizen
 3. risicomanagement
 4. gedragsverandering