Selecteer een pagina

In het vakgebied risicomanagement zijn er een aantal methodes die gebruikt kunnen worden om
risico’s in kaart te brengen. Echter de systematiek omhelst veel meer dan alleen maar risico’s in kaart
brengen. Hierna volgen nog stappen die gerelateerd zijn aan de PDCA cyclus:

 • Plan

 • Do

 • Check

 • Act

implementatie risicomanagement 2
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Organisatiestructuur

Als eerste:

Wat is een organisatiestructuur:

Een organisatiestructuur is de manier waarop alle taken en afdelingen binnen een organisatie zijn verdeeld en samenhangen.

Het geeft de verschillende afdelingen en bijbehorende verantwoordelijkheden weer en de functies van de personeelsleden die binnen die afdelingen werkzaam zijn.

organisatiestructuur
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Om risicomanagement ofwel risicogestuurd werken te kunnen invoeren in een organisatie is het
noodzakelijk om te beschikken over de een organisatiestructuur en een cultuur welke geschikt is voor
risicogestuurd werken. Volgens van Staveren (2015) zijn er vijf voorwaarden van belang aan de
organisatie structuur:

 1. Rollen, taken en verantwoordelijkheden voor risicosturing zijn formeel afgesproken.
 2. Het omgaan met risico’s is formeel gedelegeerd naar die personen die dit als onderdeel van
  hun dagelijkse activiteiten doen.
 3. Het omgaan met risico’s in relatie tot de doelstellingen wordt formeel gerapporteerd aan
  leidinggevenden en toezichthouders.
 4. Er zijn formeel afspraken gemaakt om het werkproces van risicosturing aan te passen op
  basis van voortschrijdend inzicht.
 5. Er is formeel afgesproken dat de externe omgeving van de organisatie bij risicogestuurd
  werken wordt betrokken.
Organisatiestructuur voorbeeld
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Organisatiecultuur

Als eerste:

Wat is een organisatiecultuur:

Een organisatiecultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatieen de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

organisatiecultuur
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Niet alleen een organisatiestructuur draagt bij aan risicogestuurd werken maar zeker ook de cultuur
van een organisatie draagt hier in grote mate aan bij. Een sterke organisatiecultuur kan een krachtige
invloed uitoefenen, zowel positief als negatief. Cultuur kent twee niveaus: de achterliggende
waarden en vooronderstellingen en de zichtbare zaken en waarneembaar gedrag. Symbolen en
ceremonies zijn hier een goed voorbeeld van. Hiermee kunnen managers bedrijfscultuur vormen en
versterken.

Cultuur in een lerende organisatie

Risicogestuurd werken komt goed tot zijn recht in een lerende organisatie. Een van de belangrijkste
kenmerken van een lerende organisatie is een sterke organisatorische cultuur welke uitnodigt voor
verandering en aanpassing. Lerende organisaties kennen sterke, op aanpassing gerichte culturen die
de volgende voorwaarde bevatten aldus Daft (2016):

 1. Het geheel is waardevoller dan de delen, en grenzen zijn zo minimaal mogelijk.
 2. Gelijkheid is een belangrijke waarde.
 3. De cultuur nodigt uit tot het nemen van risico?s, verandering en verbetering.
Wat is organisatiecultuur
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Binnen een lerende organisatie voelen mensen zich veilig en kan er op een open manier
gecommuniceerd. Hierdoor ontstaat er een organisatie die zich snel weet aan te passen in de huidige
VUCA wereld. De VUCA wereld is een wereld waarbij de veranderingen Volantile, Unexpected,
Complex en Ambigu zijn. Daar kunnen we anno 2020 niet meer om heen!

Laat hieronder eens een reactie achter wat je van dit blog vindt?

Populaire blogs:

 1. leidersschapsstijlen
 2. Kaizen
 3. risicomanagement
 4. gedragsverandering

Wat is goed compliance management?

Wanneer je ondernemer bent, zijn er vele vormen van compliance en regels die jouw bedrijf en medewerkers moeten naleven. “Naleving” verwijst naar het naleven van de regels. Dit betekent dat je moet voldoen aan de vigerende wetgeving, aan externe normen en aan de door jullie zelf opgestelde normen.
Het aantal fraude zaken in bijvoorbeeld de financiele wereld, hebben we veelvuldig in de krant zien staan. Het gevolg van fraude is een reputatie die een flinke deuk op loopt. Reputatieschade kan jouw onderneming behoorlijk verzwakken en kan leiden tot grote financiele schade. Alleen dat al moet een reden zijn om compliance goed in orde te willen hebben, het is noodzakelijk! De dwingende reden om compliance op te nemen in de gang van alle dag. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven maar ook kleine bedrijven moeten voldoen aan wet en regelgeving.
Compliance heeft daarmee ook als doel om waarde te beschermen van de organisatie, hierdoor blijft het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd. Indien compliance management wordt vergeten dan kan dit leiden tot grote financiele gevolgen.

Lees meer
Mandy van den Broek

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Je bent met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Pin It on Pinterest

Share This