Selecteer een pagina

Wat is strategie?

 Vraag je je ooit af waarom sommige bedrijven succesvol zijn en beter presteren dan andere? Of waarom zijn sommige moeilijk te verslaan en andere niet? Als een bedrijf concurrerend wil blijven in de branche, moet het een strategie bedenken en uitvoeren die goed en gezond is.

 Bedrijven als Amazon zijn bijvoorbeeld al jaren succesvol omdat hun strategie nauw verbonden is met hun visie. Amazon staat bekend als het meest klantgerichte bedrijf ter wereld. Zijn producten en diensten zorgen voor een naadloze ervaring, waar mensen naar een plek kunnen komen, ze online kunnen vinden, ontdekken en kopen.

Een strategie is een lange termijnplan dat je voor jouw bedrijf opstelt om de gewenste, toekomstige staat te bereiken die u voor ogen heeft. Een strategie omvat de doelen en doelstellingen van jouw bedrijf, het soort producten / diensten dat je wilt bouwen, de klanten aan wie je wilt verkopen en de markten die je bedient om winst te maken.

Een strategie is solide als alle aannames die je doet op het moment dat deze is gemaakt, zijn gevalideerd en getest op juistheid, en de beslissingen die je hebt genomen, kunnen worden gepresenteerd met duidelijke feiten en bewijs. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw strategie aansluit bij de doelstellingen van jouw bedrijf, het soort bedrijf dat jouw organisatie doet en waarvan bekend is dat het dat doet en de omgeving waarin je van plan bent te overleven. De visie van Google is bijvoorbeeld om gebruikers de beste internetervaring te bieden. Het is bij het publiek bekend als Google Zoeken. Alle producten en services die Google ontwikkelt, zijn afgestemd op de kerndoelen.

Een goede strategie helpt je bij het nemen van goede investeringsbeslissingen, zoals hoe en waar je geld wilt uitgeven. Het helpt ook om begeleiding te bieden bij het stellen van prioriteiten voor projecten en andere activiteiten binnen jouw organisatie. Wijs middelen toe en optimaliseer ze, en maak winsten die bovengemiddeld rendement opleveren.

Nu we weten wat een strategie is behandelen we een aantal veel gevolgde strategie keuzes. In de Marketing kennen we een onderscheidt in diverse hoofd routes qua strategie.

 

Strategie: de drie meest voorkomende strategieën

Bedrijfsstrategie; de drie meest voorkomende strategieën

Een strategie van een bedrijf kan worden teruggebracht tot een van de drie generieke strategieën. Deze strategieën zijn kostenleiderschap, differentiatie en focus. De drie typen zijn ontdekt door de Harvard-professor Michael Porter, en veel werken die strategie bespreken, verwijzen naar zijn twee boeken. Dit artikel behandelt elk van de drie generieke strategieën.

 1. Strategie voor kostenleiderschap

Kostenleiderschap is een strategie waarbij “een bedrijf ernaar streeft de goedkope producent in zijn branche te worden”. Een bedrijf met deze strategie stelt zich ten doel een dienst te produceren of te leveren tegen lagere bedrijfskosten dan de concurrenten. Hierdoor kan het bedrijf goederen of diensten verkopen tegen dezelfde verkoopprijs als de concurrenten en een grotere winst maken. Dit is een veel vookomende strategie. Ook zou het bedrijf de verkoopprijs kunnen verlagen om onder de concurrenten te blijven en toch winst te maken. De nadruk ligt op lagere kosten, niet op lage verkoopprijzen. “Kostenleiderschap vereist een agressieve constructie van efficiënte faciliteiten, krachtig streven naar kostenreducties op basis van ervaring, strakke kosten- en overheadbeheersing, het vermijden van marginale klantaccounts en kostenminimalisatie op gebieden als R&D …”

Porter stelt verder dat deze strategie “vereist dat een bedrijf de kostenleider is en niet een van de vele bedrijven die strijden om deze positie.” De enige manier waarop deze strategie werkt, is wanneer het bedrijf de beste is. Dit komt doordat het bedrijf dat nummer één is op het gebied van kostenverlaging op elk moment zijn verkoopprijs kan verlagen tot onder de bedrijfskosten van de andere bedrijven. Het belangrijkste bedrijf kan nog steeds winst maken (hoewel gering) terwijl de andere bedrijven worden gedwongen om de verkoopprijs te evenaren en verlies te lijden of de verkoopprijs hoger te houden. Dit is een enorm voordeel voor het bedrijf met de laagste bedrijfskosten. We kunnen wel zeggen dat dit maar voor enkele bedrijven een goede en effectieve strategie is.

 1. Differentiatiestrategie

De tweede generieke bedrijfsstrategie is differentiatie: anders zijn dan elk ander bedrijf. Grant stelt dat dit een “nadruk is op merkreclame, design, service, kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe producten.” 3 Het bedrijf dat deze strategie toepast, streeft ernaar uniek te zijn in de branche. Deze uniciteit moet een kenmerk zijn waarvoor klanten een premium prijs zullen betalen. Deze differentiatie hoeft niets vreemds te zijn. Het kan zo simpel zijn als de beste klantenservice in de branche. Differentiatie kan ook zijn snelheid bij het invullen van bestellingen. Het punt van differentiatie hoeft alleen iets te zijn dat klanten bereid zijn een hogere verkoopprijs te betalen dan die van de kostenleider.

Differentiatie kan leiden tot winstgevendheid. Het leidt echter niet tot marktaandeel. Zoals Porter stelt, creëert differentiatie een perceptie van exclusiviteit, die onverenigbaar is met een hoog marktaandeel.1 Zo kan een bedrijf met een differentiatiestrategie zich richten op klantloyaliteit in plaats van te proberen een groot marktaandeel te creëren.

 1. Focusstrategie

De focusstrategie negeert het grootste deel van een product- of servicemarkt en richt zich op een bepaalde niche. De niche kan zijn “een bepaalde kopersgroep, een segment van de productlijn of een geografische markt”. 1 In de auto-industrie zijn er bijvoorbeeld bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verkoop van voertuigen voor gehandicapten. Deze firma’s concurreren niet met de dealers omdat deze firma’s een speciaal voertuig hebben dat de dealers niet op voorraad hebben. De focus ligt op het bedienen van een heel bijzondere groep klanten.

Net als bij de differentiatiestrategie impliceert dit ook dat het marktaandeel beperkt zal zijn. Porter stelt: “Focus houdt noodzakelijkerwijs een afweging tussen winstgevendheid en verkoopvolume in.” Als een bedrijf echter de focusstrategie toepast, moet het bedrijf ervoor zorgen dat het marktsegment dat wordt bediend absoluut anders is dan de hoofdmarkt. Als het segment niet anders is, zal de focusstrategie niet slagen.

Hierboven zijn de drie generieke strategieën besproken die bedrijven voor een product of dienst kunnen hebben. Een bedrijf die een van deze kiest, heeft een goede kans om winstgevend te zijn. Veel bedrijven zijn echter wat Porter beschrijft als ‘vast in het midden’. 1 Een bedrijf vast in het midden is’ bijna gegarandeerd lage winstgevendheid ‘1,’ heeft geen concurrentievoordeel’ 2 en is vatbaar voor vernietiging van het marktaandeel door die bedrijven. bedrijven met een concurrentievoordeel. 2 Het is dus uitermate belangrijk voor een bedrijf om verstandig een bedrijfsstrategie te kiezen en die strategie goed te implementeren.

Voetnoten 1 Porter, Michael (1998). Concurrerende strategie. The Free Press: New York. 2 Porter, Michael (1998). Concurrentievoordeel The Free Press: New York.3 Grant, Robert (2008). Hedendaagse strategieanalyse. Blackwell Publishing: Malden, MA.

Wil je meer lezen over Porter of strategie?

Waar je op moet letten bij het ontwikkelen van jouw eigen strategie

In dit blog beschrijven we ook het planningsproces van jouw strategie. Het is goed om eerst even langs onderstaande termen te lopen die van groot belang zijn voor een goed strategie proces. Lees ze even door om de terminologie die hoort bij strategie je eigen te maken.

 1. Duidelijke langetermijndoelstellingen: Stel een strategisch plan op dat langetermijn- en realistisch is. Wat voor soort producten / diensten zou je willen bouwen? Wie worden jouw klanten? Welke markten zou je willen bedienen en welke activiteiten zou je willen ondernemen om jouw gewenste toekomstige staat te bereiken? Allemaal belangrijke vragen voor jouw strategie. Zonder deze antwoorden zou jouw bedrijf weleens onbewust een andere strategie kunnen kiezen.

Download de 40 vragen voor het opstellen van een goede strategie

 1. Kans: analyseer zorgvuldig welke kansen er in de toekomst bestaan ​​en hoe deze in de loop van de tijd kunnen evolueren. Verzamel meer gegevens en feiten die ermee verband houden voordat je beslissingen neemt. Maak een duidelijke diagnose van de risico’s en uitdagingen die worden verwacht bij het aangrijpen van deze kans en stel het mitigatieplan op om ze aan te pakken.
 1. Innovatie: zorg ervoor dat de producten / diensten die u wilt bouwen uniek zijn, met een duidelijk onderscheidend vermogen – en dat ze zijn afgestemd op uw bedrijf. Denk terug aan de tijd dat Apple de iPod lanceerde, een echt innovatief product. Het bedrijf staat sindsdien bekend om zijn merk en kwaliteit. Naast computers kopen mensen ook andere producten van Apple, zoals de iPhone, iPad, enz., Ook al zijn ze misschien duurder dan de alternatieven.
 1. Concurrentie: zorg ervoor dat uw strategie competitief blijft. Kies een markt die niet of onvoldoende wordt bediend met weinig of geen concurrentie, en wees daar de eerste. Op deze manier verovert u het marktaandeel, bouwt u uw merk op en positioneert u uw bedrijf goed op die markt, waardoor het moeilijker wordt voor nieuwe toetreders.

 

 1. Schaalvoordelen: Verlaag de kosten van uw goederen / diensten en blijf innovatief. Bied unieke functies en hoogwaardige klantenservice. Walmart probeert bijvoorbeeld altijd zijn producten tegen een veel lagere prijs te verkopen, waardoor de verkoop via een groot klantenbestand toeneemt en hogere winsten worden gegenereerd.

 6. Time-to-market: evalueer zorgvuldig de opties “bouwen versus kopen” voor de producten / diensten die jij jouw klanten wilt aanbieden. Soms kan het goedkoper zijn om een ​​deel van de producten of oplossingen die al beschikbaar zijn te kopen of uit te besteden aan een externe leverancier om wat kosten te besparen voor het produceren van uw goederen / diensten en om ze op de markt te krijgen.

 

 1. Tests: herzie en update uw strategie regelmatig om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde geldig is en voldoet aan de doelstellingen en marktbehoeften van uw bedrijf. Test het in kleine fasen. Het is beter om snel te falen als het minder duur is en te herstellen van fouten.
 1. Risico’s en mislukkingen: Houd rekening met risico’s in uw plan en laat uw organisatie mislukkingen accepteren. Gebruik unieke inzichten die zijn verkregen uit successen en mislukkingen om te leren van uw ervaringen uit het verleden en uw toekomst te verbeteren. Implementeer ook een goed risicomanagement systeem, dit ondersteunt het behalen van de strategie enorm. Een goed risicomanagement systeem maakt duidelijk welke risico’s er zijn die het behalen van de doelen van de strategie in de weg staan. Risicomanagement is 1 van de manieren om een wendbare strategie te implementeren.
 1. Stakeholders: als uw plan eenmaal is afgerond, deelt u het met de werknemers in uw organisatie om hen te begeleiden en te motiveren over de initiatieven die binnen het bedrijf zullen worden uitgevoerd. Leg uit hoe het zich tot hen en het bedrijf verhoudt. Stel bovendien een afzonderlijk plan op om te delen met uw externe belanghebbenden, zoals investeerders, partners, leveranciers, brancheanalisten en uw klanten. Laat ze weten wat u doet, waarom u het doet en hoe het de voorspelling van het bedrijf wat betreft het genereren van inkomsten en de aandeelhouderswaarde beïnvloedt.

Het strategische planningsproces

Het strategische planningsproces omvat verschillende stappen, oefeningen en kansen om een open en veilige ​​cultuur binnen uw organisatie te ontwikkelen.  Dit hulpmiddel zal dienen als een stapsgewijs overzicht voor het strategische planningsproces. Het bouwen van een open cultuur waarbij mensen zich veilig voelen is enorm waardevol. Dit kunt u combineren met een goede implementatie van risicomanagement. Een aardig voorbeeld hiervan is ook te vinden in onze blog over de nieuwe klokkenluiders regeling, door vroegtijdig missers te horen van jouw medewerkers worden veel onnodige kosten voorkomen. Of je zich nu voorbereidt om jouw eigen strategiesessie te leiden, of van plan bent om er een bij te wonen en eraan deel te nemen, deze gids helpt u bij elke fase van het planningsproces.

 Als je net begint met het strategische planningsproces, zorg er dan voor dat u de juiste vragen stelt:

Ontvang onze vragenlijst over strategische planning

Belangrijk: zorg voor afstemming vroegtijdig in de strategisch planning!

 Zonder afstemming tussen de afdelingen en individuen binnen jouw organisatie, zal een strategisch plan niet ver komen. Het is belangrijk om die afstemming vroeg in het strategische planningsproces te bevorderen, om support van jouw team te genereren en om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde organisatiedoelen nastreeft.

Het ontwikkelen van afstemming kan het beste face-to-face gebeuren, maar kan een combinatie van verschillende strategieën omvatten, waaronder een-op-een-interviews, vragenlijsten en team brainstormsessies.

Een mooie visie ontwikkelen op strategie

De visie is iets waar iedereen in jouw organisatie naar toe zal moeten kunnen werken, en het zal helpen bij de beslissingen en doelen die jouw team creëert. Door afstemming te bevorderen, zorg je ervoor dat elke persoon binnen jouw organisatie beslissingen neemt die het bedrijf in de richting van die visie brengen. Een van de manieren waarop we organisaties helpen bij het ontwikkelen van hun visie, is door leiders te laten inbeelden hoe de toekomst eruit ziet over 3 of 5 jaar vanaf vandaag, tot in het laatste detail. Dit zal je helpen om te bepalen hoe succes eruitziet, en om te begrijpen wanneer je in die toekomst bent aangekomen. 

Missie of doel vormen om de strategie te bereiken

Nadat u overeenstemming heeft bereikt over een visie, is het tijd om het doel of de missie van uw organisatie te bepalen. Voor sommige organisaties, met name non-profitorganisaties, kan de missie belangrijker zijn en een nauwkeuriger doel vertegenwoordigen dan de visie van de organisatie. Door vragen te stellen als “Wat doen we?”, “Waarom doen we het?” En “Voor wie doen we het?”, Kom je tot het doel waarvoor je organisatie bestaat.

Waarden definiëren

Waarden zijn de overtuigingen die de acties en het gedrag van jouw organisatie zullen sturen. De waarden van jouw organisatie gaan hand in hand met de cultuur als jouw team echt in die waarden gelooft en deze vertegenwoordigt. Niet alleen moeten de waarden van de organisatie op één lijn liggen tussen afdelingen en teams, maar de waarden van elk individu moeten in lijn zijn met de richting van de organisatie.

SWOT-analyse

Als je eenmaal hebt besloten waar je organisatie naartoe gaat en waarom, is het tijd om je organisatie te ontleden, uit elkaar te halen en van daaruit te beslissen hoe je strategisch verder wilt gaan. De SWOT-analyse is een geweldige plek om te beginnen, en moet ook in samenwerking worden gedaan. Na het voltooien van deze analyse liggen de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van uw organisatie allemaal op tafel.

PESTLE-analyse

De PESTLE-analyse is een ander geweldig hulpmiddel om de externe omgeving waarin uw organisatie opereert te onderzoeken. De PESTLE-analyse kan ook in teamverband worden uitgevoerd en splitst de politieke, economische, maatschappelijke, technologische, juridische en omgevingsfactoren op die van invloed zijn op jouw organisatie of branche.

Risico’s zijn een belangrijk onderdeel van de strategie

Net zo belangrijk als het beslissen over een richting die u wilt inslaan, moet uw organisatie plannen maken voor en zich voorbereiden op de risico’s en wegversperringen waarmee het wordt geconfronteerd. Elkaar vragen wat er mis kan gaan, is niet alleen een geweldige manier om risico’s te plannen, maar het vergroot ook de betrokkenheid en buy-in van uw teams bij het strategische plan. Wanneer we met organisaties werken, laten we ze een risicobeheerplan opstellen om verschillende risico’s af te wegen en te prioriteren waarop ze zich kunnen voorbereiden.

Creëer mooie en haalbare strategische prioriteiten

Zodra je de ideale toekomst hebt bepaald en de externe factoren, waarden en risico’s hebt geïdentificeerd die van invloed zullen zijn op jouw organisatie, is het tijd om jouw plan in gang te zetten – te beginnen met strategische prioriteiten. Beschouw strategische prioriteiten als brede aandachtsgebieden, zoals omzet, behoud van medewerkers of klantenservice. Houd in gedachten dat het belangrijk is om het aantal strategische prioriteiten te minimaliseren tot 3-5 om de focus te verkleinen en vooruitgang te boeken.

Ontwikkel doelen voor jouw geweldige strategie

Als je eenmaal hebt besloten op een paar strategische prioriteitsgebieden om op te focussen, is het tijd om in te zoomen en 3-5 meetbare doelen te ontwikkelen voor elk prioriteitsgebied om zo de stratgegische doelen te behalen. Doelen moeten specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn. Met andere woorden, u wilt er zeker van zijn dat het duidelijk is wanneer doelen zijn bereikt of niet. Het gebruik van het SMART-framework is een geweldige manier om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van die doelen. Op deze manier zijn de doelen een goede ondersteuning voor de strategie.

Splits de doelen op in taken

Dit deel van jouw bedrijfsimplementatieplan beschrijft wat er moet worden bereikt om jouw grotere doelstellingen, en daarmee de strategie, te bereiken. Neem voor elke stap een taakbeheerder op, zodat de rollen duidelijk zijn gedefinieerd en er verantwoording is.

Aangezien je goed gedefinieerde taken en opdrachten voor jezelf maakt, moeten deze beschrijvingen duidelijk en algemeen worden vermeld; Ga niet in op een stapsgewijze, micromanaged uitleg over hoe de taken zullen worden uitgevoerd. Benadruk in plaats daarvan de verwachte resultaten die bij deze taken horen. Als we doorgaan met het bovenstaande voorbeeld, kan het takengedeelte van uw implementatieplan voor strategie er als volgt uitzien:

Beveiligde kantoorruimte – makelaar

Verkrijg licenties en vergunningen – u

Kantoortelefoons en computers instellen – officemanager

Begin met het werven van klanten – verkoopmanager

Creëer marketingmateriaal – marketingmanager

Verwijzingen naar klanten vragen – relatiemanager

Deze lijst is heel specifiek voor dit specifieke bedrijf en is een korte illustratie. Misschien wilt u meer in detail treden en uzelf taken toewijzen, zoals het verkrijgen van financiering, netwerken met potentiële klanten, enzovoort.

Tijd plannen voor de doelen van de stragegie

Om te bepalen hoe realistisch jouw implementatieplan voor jouw stragegie is, moet elke taak worden gekoppeld aan een geschikt tijdsbestek voor voltooiing. Sommige taken kosten natuurlijk meer tijd dan andere, dus doe je best om realistische schattingen te maken. Als je met een deel van je plan onbekend terrein betreedt, is het jouw verantwoordelijkheid om onderzoek te doen, leermiddelen op te sporen die je kunnen helpen bij de implementatie van de strategie, of zoek een partner, mentor of aannemer met meer directe ervaring om te helpen bij de uitvoering van de strategie.

Je moet agressief maar redelijk zijn met jouw tijdsbesteding om niet alleen te zorgen voor voltooiing, maar ook voor competent werk. Gebruik voor hulp bij het opstellen van deze tijdschaal een programma zoals Microsoft Project, of maak jouw eigen Gantt-diagram – een handig hulpmiddel dat laat zien hoe lang het duurt om verschillende taken uit te voeren en in welke volgorde de taken moeten worden voltooid. Een goede planning is zeer belangrijk voor het behalen van de strategie.

Vooruitgang boeken

U of een lid van uw managementteam moet de leiding hebben over het bewaken van de voortgang van elke taak en het voltooiingspercentage van elke doelstelling als u hoopt uw ​​bedrijfsplan onverwijld met succes uit te voeren. Doet u dit niet dan wordt het behalen van de doelen en daarmee de stragie zo goed als onmogelijk.

Als er zich echter vertragingen voordoen, probeer dan de oorzaak van het probleem te achterhalen. Heeft de verantwoordelijke de bal laten vallen? Had hij of zij te veel verantwoordelijkheden? Heeft een derde partij, zoals een leverancier of de bank, er niet in geslaagd een deal af te sluiten? Pas uw Gantt-diagram op de juiste manier aan om rekening te houden met de vertraging, noteer de vorige deadline en de reden waarom deze is gemist.Ook projectplanning is een belangrijk onderdeel van de strategie.

Hoewel de bovenstaande stappen misschien overdreven lijken, zijn de eerste dagen van implementatie bij een bijvoorbeeld een startup van cruciaal belang; het is een tijd waarin goede managementpatronen zijn vastgesteld en waarschijnlijk ook een slank tijdperk waarin de inkomsten nog moeten binnenstromen. Hoe efficiënter u uw bedrijfsplan implementeert, hoe groter de kans dat u deze vroege periode overleeft en daarmee een grotere kans om de stragegie succesvol te doorlopen.

Een fantastisch communicatie plan

Nadat je een aantal organisatiedoelen hebt bepaald en hoe je deze kunt bereiken, is het tijd om een ​​communicatieplan te ontwikkelen om de strategie met de hele organisatie te delen. In het communicatieplan staat wat de organisatie van plan is te bereiken, wie erbij betrokken worden en wat de gewenste resultaten zijn met de opgestelde stragegie. Tegen de tijd dat het is voltooid, heeft elk type communicatie een toegewezen publiek, een boodschap, een doelstelling en een te leveren product.

Voor meer informatie over het maken van een communicatieplan en het verbeteren van de communicatie binnen uw organisatie.

Uitvoering

Als alles is gezegd en gedaan, hangt het succes van uw strategisch plan af van het vermogen van uw team om het uit te voeren. Het is belangrijk om een ​​actieplan te hebben zodat uw team weet wie de leiding heeft over welke actie, wanneer elke actie moet plaatsvinden en hoe ze werken aan de doelen van de organisatie.

Een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsstrategie moet zijn hoe vaak uw organisatie, afdeling, team en individuen samenkomen om de voortgang van de strategie te bespreken. Het hebben van een vergaderritme is een geweldige manier om elk lid van jouw organisatie verantwoordelijk te houden.

Voor meer informatie over hoe een vergadercadans jouw organisatie kan helpen haar doelen te bereiken:

Hoe je de strategie-implementatie kunt verbeteren met een regelmatig vergaderschema.

Cultuur

Cultuur is een constant veranderende reeks overtuigingen, attitudes en waarden die binnen elke organisatie bestaat. Het ontwikkelen van een positieve werkcultuur is een essentieel onderdeel van het behalen van uw organisatiedoelen en het stimuleren van resultaten. Medewerkers met persoonlijke doelen en waarden die aansluiten bij die van de organisatie zullen de cultuur op een positieve manier beïnvloeden. Hoewel cultuur niet zomaar van bovenaf kan worden gecreëerd, kunnen leiders er invloed op uitoefenen door het goede voorbeeld te geven.

Voor meer informatie over het ontwikkelen van een positieve werkcultuur binnen uw organisatie:

Een positieve werkcultuur ontwikkelen

Conclusie

Hopelijk heeft blog je je een idee gegeven over wat strategie is, wat zijn de meest voorkomende strategische keuzes, wat zijn belangrijke elementen bij strategische planning en hoe het strategische planningsproces is gestructureerd.

Als u uw eigen strategisch plan maakt, zal onze videocursus uiteenzetten hoe u elke stap in het proces moet uitvoeren, zodat u een compleet strategisch plan voor uw team kunt maken en afleveren:

 

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE STRATEGISCHE PLANNING CURSUS