Selecteer een pagina

Ons blog

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie is een benadering om effectief te communiceren in situaties van grote zorgen en weinig vertrouwen.

Risicoperceptie

De zachte kant van risicomanagement; risicoperceptie Iedereen denkt anders over risico. hoe individuele percepties de risicoanalyse en beslissingen beïnvloeden. Risicomanagers zijn opgeleid om risico's te analyseren aan de hand van ernst en waarschijnlijkheid. Ernst...

Zelfleiderschap bij covid-19

Zelfleiderschap is de praktijk van het opzettelijk beïnvloeden van je denken, voelen en handelen ten opzichte van je doelstellingen

Scenario planning

Wat is scenario planning?
Niemand kan de toekomst voorspellen maar we kunnen wel bedenken wat we moeten gaan doen zodra het onvoorziene gebeurd. Scenarioplanning maken we aannames over wat de toekomst zal zijn en hoe uw bedrijfsomgeving in de loop van die tijd in de loop van de tijd zal veranderen. Het liefst doen we dit met een team van uw bedrijf, een expert en buitenstaander om verrassende elementen in te brengen.

Situationeel leiderschap

De situationele theorie van leiderschap suggereert dat geen enkele leiderschapsstijl het beste is. In plaats daarvan hangt het allemaal af van de situatie in kwestie en welk type leiderschap en strategieën het meest geschikt zijn voor de taak.

Emotionele intelligentie

Wat is emotionele intelligentie? emotionele intelligentie is een vorm van sociale intelligentie die het vermogen inhoudt om de gevoelens en emoties van jezelf en anderen te monitoren, om onderscheid te maken tussen hen en deze informatie te gebruiken om iemands denken en handelen te sturen.

Leiderschapsstijlen: De 8 meest voorkomende

Leiderschapsstijlen: De 8 meest voorkomende; Democratisch, Autocratisch, Laisser-Faire, Strategisch, Transformationeel, Transactioneel, Coachende Stijl, Bureaucratische Leiderschap

Implementatie risicomanagement met organisatiestructuur en organisatiecultuur

Implementatie van risicomanagement met organisatiestructuur en organisatiecultuur uitgelegd in dit blog. Wat is Organisatiestructuur en organisatiecultuur?

Kaizen methode

Wat is Kaizen?
Kaizen is een strategie waarbij alle medewerkers van alle niveaus proactief
samenwerken om een verbetering te realiseren in het productieproces.

Risicomanagement

Risicomanagement: 5 vragen die iedere manager zichzelf dagelijks zou moeten stellen.

Kaizen methode

Kaizen methode

Wat is Kaizen?
Kaizen is een strategie waarbij alle medewerkers van alle niveaus proactief
samenwerken om een verbetering te realiseren in het productieproces.

Gedragsverandering:

Gedragsverandering:

Gedragsverandering: Wat is gedragsverandering:
Gedragsverandering kan wijzen naar elke transformatie of wijziging van menselijk gedrag, lees meer:

Subscribe

Book a Free 30min Consultation