Selecteer een pagina

Wat moedigt mensen aan om risico’s serieus te nemen?

Wat de risico’s van uw projecten ook zijn, het is hoe u ze beheert (of niet beheert) die het uiteindelijke succes of falen zullen bepalen. Dat is tenslotte wat projecten in wezen zijn: grootschalige oefeningen in het beheersen van risico’s.

Het is de moeite waard om even na te denken over hoe je alle betrokkenen bij je projecten kunt aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor het beheersen van risico’s.

Hoewel de meeste mensen het erover eens zijn dat risicomanagement “A Good Thing” is, wordt het nog steeds algemeen toegepast met een gebrek aan enthousiasme en toewijding. Als we mensen en organisaties willen motiveren om risicomanagement serieuzer te behandelen, is het wellicht de moeite waard om gevestigde motivatietheorieën te overwegen.

Een van de bekendste hiervan is de “Hiërarchie van behoeften” van Abraham Maslow, oftewel de behoeftepiramide van Maslow.

Behoeftepiramide van Maslow: Klik hier voor alle boeken van Maslow.

Of klik hier voor de bestseller van Abraham Maslow: a theory of human motivation

BEHOEFTEPIRAMIDE VAN MASLOW

Maslow suggereerde dat mensen door de drive worden gemotiveerd om aan verschillende behoeften te voldoen, maar niet alle behoeften zijn gelijk. Maslow rangschikte behoeften in een piramide in volgorde van hun kracht als motivatoren, zoals hier getoond:

Behoeftepiramide van Maslow
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Maslow was van mening dat mensen gedreven zijn om aan lagere behoeften te voldoen voordat hogere behoeften enige invloed uitoefenen. Er moet bijvoorbeeld eerst aan de meest elementaire behoeften van lucht, water, slaap en voedsel worden voldaan, en dit is de overheersende zorg van elk individu, nog belangrijker dan veilig zijn of zelfrespect voelen. Zodra deze tevreden zijn, staat het een persoon vrij om zich zorgen te maken over andere dingen. Als aan elk niveau van ‘honger’ wordt voldaan (met letterlijke fysieke honger op het laagste niveau), ontstaan ​​er hogere behoeften die voldoening vereisen.

De hiërarchie / piramide van Maslow is verdeeld in twee groepen,

Met ’tekortkomingen’ naar de basis en ‘groeibehoeften’ bovenaan. Tekortkomingen zijn meestal fysiek en emotioneel, en ze moeten worden vervuld, anders voelt een persoon zich angstig en onvolledig. Groeibehoeften zijn daarentegen psychologisch en spiritueel, en ze zijn niet essentieel voor een gezond bestaan, maar ze maken een persoon completer en completer.

Hoe is dit relevant voor de uitdaging om individuen en organisaties te motiveren om risico’s te beheersen? De twee niveaus van Maslow’s hiërarchie verklaren waarom risicomanagement ertoe doet:

 • Tekortkomingen hebben te maken met overleven, wat betekent dat we moeten reageren op bedreigingen. In termen van risicomanagement is dit het domein van bedrijfscontinuïteit en noodherstel, dat tot doel heeft het bedrijf te beschermen en de overleving van het bedrijf te waarborgen, evenals operationeel risicomanagement, gezondheid en veiligheid, en een projectrisicoproces dat technische bedreigingen aanpakt.
 • Daarentegen verschijnen kansen in de Piramide van Maslow als groeibehoeften, omdat het risico’s zijn die, als ze zich zouden voordoen, een positief effect zouden hebben. Deze bestaan ​​op gebieden als marketing en business development, maar ook strategische besluitvorming, en zijn ook terug te vinden op projectniveau in de vorm van projectkansen die ons helpen om sneller, slimmer of goedkoper te werken.

Het is interessant dat Maslow’s Hierarchy (piramide) van behoeften voorspelt dat wanneer er beperkte middelen zijn voor risicomanagement (wat meestal het geval is), het natuurlijk is om bedreigingen vóór kansen aan te pakken, aangezien bedreigingen op de lagere niveaus van de hiërarchie opereren en tot een tekort leiden behoeften, terwijl er kansen bestaan ​​op de hogere niveaus en daarom als een lagere prioriteit worden beschouwd. Maar net zoals Maslow ons aanmoedigt om aan alle behoeften op elk niveau in de hiërarchie te voldoen als we hele mensen willen worden, is de beste benadering van risicomanagement een geïntegreerd proces dat zowel bedreigingen probeert te minimaliseren als kansen te maximaliseren. Dit geldt natuurlijk voor stabiele situaties maar ook voor crisissituaties. 

Hoe kan dit inzicht ons helpen mensen te motiveren om risicomanagement op de juiste manier te gebruiken, niet alleen om te voldoen aan procedures of normen, maar ook als een positieve bijdrage aan het succes van projecten en bedrijven?

Maslow leert ons dat er behoeften bestaan ​​en dat deze moeten worden vervuld, en dat niet alle behoeften even belangrijk zijn. Risicomanagement moet worden gezien om te voldoen aan de behoeften van zowel individuen als organisaties en echte hulp te bieden bij het beantwoorden van de uitdagingen van onze projecten en activiteiten. We moeten erkennen dat het op de juiste manier omgaan met risico’s onze blootstelling aan schadelijke bedreigingen zal minimaliseren en aan onze meest elementaire behoeften voor het overleven van projecten en bedrijven zal voldoen.

De beste benadering van risicomanagement is een geïntegreerd proces dat zowel streeft naar het minimaliseren van bedreigingen als het maximaliseren van kansen.

Maslow benadrukt ook het belang van een geïntegreerde aanpak die zowel tekortkomingen (bedreigingen) als groeibehoeften (kansen) aanpakt. Door kansen in ons risicoproces op te nemen, gaan we verder dan alleen maar overleven in positieve gebieden die concurrentievoordeel en duurzame groei creëren.

We zullen mensen alleen motiveren om risicomanagement serieus te nemen als we kunnen aantonen dat het aan echte behoeften voldoet, en Maslow wijst de weg.

Te druk? Echt niet!

Wat als mensen zich verzetten en klagen dat ze het te druk hebben om risicomanagement aan hun normale werk toe te voegen? Nou, iedereen die het te druk heeft voor risicomanagement heeft het te druk! Mensen die vooraf geen tijd hebben om na te denken over mogelijke problemen, slagen er altijd in om tijd vrij te maken om problemen op te lossen wanneer ze zich voordoen. Een combinatie van de volgende acht stappen zou hen moeten aanmoedigen om risicomanagement toe te passen:

 1. Geef het een mandaat

Als u kunt, kan het helpen om erop te staan ​​dat een gestructureerd risicomanagementproces moet worden geïmplementeerd. Hoewel dit niet het hele antwoord is, helpt het soms om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Als uw bedrijfsprocedures een risicoproces bevatten, kunt u hiernaar verwijzen en uitleggen dat er eigenlijk geen keuze is.

 1. Vereenvoudig het

Risicomanagement hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maak het proces zo eenvoudig mogelijk zonder de effectiviteit in gevaar te brengen. Minimaliseer de overhead, houd risicovergaderingen kort en geconcentreerd en verzamel alleen informatie die u wilt gebruiken.

 1. Normaliseer het

Leg uit dat het beheersen van risico’s voor iedereen een “normale taak” is en geen optionele extra is. Elk bedrijf of project is riskant en risicomanagement moet in elk onderdeel ervan worden ingebouwd. Plan en bekijk risicoreacties op dezelfde manier als andere taken, en verwacht van uw team dat ze ze net als elke andere taak behandelen.

 1. Demonstreer het

Managers moeten het goede voorbeeld geven en een rolmodel zijn voor hun team. Als ze laten zien dat ze serieus zijn in het identificeren en beheren van risico’s, en het actief zelf doen, zal het team eerder het voorbeeld volgen.

 1. Gebruik het

Wanneer risicorapporten worden geschreven en vergeten, leren mensen dat risicomanagement niet belangrijk is. Maar wanneer de richting en strategie worden aangepast in het licht van risico-informatie, zullen ze zien dat hun inspanningen een verschil maken voor de manier waarop het bedrijf of project wordt geleid.

 1. Werk het bij

Als het risicoregister eenmaal wordt gemaakt en nooit wordt bijgewerkt, of als de overeengekomen antwoorden niet worden herzien en gecontroleerd, zal de risicobeoordeling snel verouderd en nutteloos worden. Ervoor zorgen dat de huidige risicoblootstelling wordt begrepen, benadrukt het belang van het risicoproces.

 1. Vier het

Zoek naar bewijs dat risicomanagement een bedreiging heeft aangepakt zodat een probleem is vermeden, of bewijs dat een potentiële kans is omgezet in een reëel voordeel. Noteer deze successen en vertel mensen erover. Succes leidt tot succes.

 1. “Trek” het

Zoek de steun en buy-in van het senior management. Als de baas om risico-informatie vraagt als onderdeel van governance, weten mensen dat het ertoe doet.

Deze stappen moeten ervoor zorgen dat mensen weten hoe belangrijk het bedrijf risicomanagement vindt, en moeten hen aanmoedigen om het serieus te nemen en het zelf te doen – omdat het werkt! Of we het nu over een stabiele situatie of een crisis situatie hebben, het werkt!

Behoeftepiramide van Maslow: Klik hier voor alle boeken van Maslow.

Of klik hier voor de bestseller van Abraham Maslow: a theory of human motivation

Wat is goed compliance management?

Wanneer je ondernemer bent, zijn er vele vormen van compliance en regels die jouw bedrijf en medewerkers moeten naleven. “Naleving” verwijst naar het naleven van de regels. Dit betekent dat je moet voldoen aan de vigerende wetgeving, aan externe normen en aan de door jullie zelf opgestelde normen.
Het aantal fraude zaken in bijvoorbeeld de financiele wereld, hebben we veelvuldig in de krant zien staan. Het gevolg van fraude is een reputatie die een flinke deuk op loopt. Reputatieschade kan jouw onderneming behoorlijk verzwakken en kan leiden tot grote financiele schade. Alleen dat al moet een reden zijn om compliance goed in orde te willen hebben, het is noodzakelijk! De dwingende reden om compliance op te nemen in de gang van alle dag. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven maar ook kleine bedrijven moeten voldoen aan wet en regelgeving.
Compliance heeft daarmee ook als doel om waarde te beschermen van de organisatie, hierdoor blijft het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd. Indien compliance management wordt vergeten dan kan dit leiden tot grote financiele gevolgen.

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This